Uutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria rakentamassa
`

Hanne Nyman on pitkänluokan ammattilainen, joka on oivaltanut niin syvältä lapsen kasvun ja kehityksen, että lähemmäksi on vaikea päästä.

Hän tuo viestissään kentälle vahvaa leikin kulttuuria, jossa kaikki varhaiskasvatuksen asettamat tavoitteet ovat todella käytettävissä ja näkyvissä. Hannen työ ei ole etäällä todellisuudesta, vaan hän tuo osaamisen ja välineet sinne missä työn sydän, on eli lapsen luo. Hanne saattaa kasvattajan ymmärtämään, että työtä katsotaan lapsen korkeudelta ja sieltä käsin luodaan huomisen aikuisia, joilla on hyvä kasvualusta ja terve itsetunto. Hanne Nymanilla on vahva visio Suomen varhaiskasvatuksen nostamisesta oikeasti maailman huipulle. // Kati Raitio

 

`

Hannella on loppumaton innostus ja uteliaisuus, jotka vievät häntä uusiin paikkoihin ja uusiin tapoihin.

Kysyminen, etsiminen, löytäminen johdattavat häntä eteenpäin. Välillä pää kallellaan kuunnellen, ihmetellen, välillä nauruun purskahtaen. Työn ilmapiiriä haistellen ja siihen iloa tuoden. Hannessa on sydämellisyyttä ja syvällisyyttä. // Tarja Turunen

 

`

Hanne omaa äärettömän hyvän ja tarkan ihmistuntemuksen..

Hän kykenee hyvällä tavalla hiostamaan ja kyseenalaistaa ns. ”vanhan opin” opettajia ja yrittää myös sytyttää kipinää esimerkillä ja innostuksella. Hanne kannustaa heitä, jotka ovat jo oikealla tiellä leikin maailmaan. Hanne osaa näyttää kuinka pienillä muutoksilla saadaan isoja kokonaisuuksia: ei tarvita heti valtavia spektaakkelin omaisia leikkejä, vaan ensin opitaan tuntemaan lapsi ja keskitytään häneen, leikin avulla. // Merja Kauppi

 

`

Hanne kykenee haastamaan uudella tavalla arvioimaan omia työtapoja

Pidän siitä, että hän osaa haastaa myös meitä, jotka jo valmiiksi reflektoivat työtä paljon. // Marjaana Korpi

`

Hannen puheissa ja teksteissä kulkee herätys ja empatia yhdessä.

Hanne sanoo suoraan ja osuu ytimeen, mutta toisaalta osoittaa ymmärrystä ja hakee konkreettisia keinoja joilla muutosta voi saada aikaan.

Hanne puhuu inhimillisemmän varhaiskasvatuksen puolesta, ilon ja elämyksellisyyden avulla oppimisesta. Hannen työssä on vahvasti läsnä kokopäiväpedagogiikka. Arvostan hänen tapaansa kohdata, vuorovaikuttaa ja arvostaa kaikkia työntekikijöitä koulutustaustasta riippumatta. Hanne nostaa leikin ihan uudelle asteikolle tärkeään asemaan, sinne minne se kuuluukin. Hanne kysyy enemmän kuin antaa vastauksia, joten jokaisen on sukellettava sisälle omaan ammatillisuuteen. // Päivi Mykrä

Kun olit aikonut aloittaa jotakin uutta ja ihanaa,

kuulit ehkä kun korvissa soi ääniä tuolta ja täältä: 
”Et sinä osaa!” ”Et sinä voi!” 
”Et edes uskalla uskaltaa!” 
Vaan älä usko! Tietäsi kulje. 
Kaikilta luuloilta korvasi sulje. 
Elleivät voimasi perille yllä, 
matkallakin on mukavaa kyllä. 
Iloisena saatat sanoa nyt: 
”Olenhan ainakin yrittänyt!” 
Kaisa Kantola, Kokkaviisas laiva. WSOY 1987

Ole Rohkea